Η ονομασία του Βογατσικού,

Για την προέλευση του ονόματος «Βογατσικό» υπάρχουν δύο κύριες εκδοχές. Η μία αναφέρει ότι είναι η εξελληνισμένη εκδοχή του Τούρκικου «Μπογάζ Κιοϊ» το οποίο σήμαινε «Χωριό του Μπουγαζιού» καθώς το χωριό είναι χτισμένο σε «μπογάζι» δηλαδή στο τέρμα στενής χαράδρας. Έτσι το «Μπογάζ Κιοϊ» έγινε «Μπογατσκό» και κατόπιν «Βογατσικό». Η άλλη εκδοχή, αναφέρει ότι το Βογατσικό πήρε το όνομά του από τα «Μπογάτσια» το οποίο ήταν ένα είδος ψωμιού το οποίο φτιαχνόταν σε εορταστικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Επίσης το Βογατσικό στα Τούρκικα, αναφερόταν και ως «Γεντί Κιοϊ» δηλαδή «Επταχώρι» όνομα το οποίο έχει τις ρίζες του στην ιστορία του χωριού καθώς το Βογατσικό αποτελεί την συνένωση Επτά παλαιότερων οικισμών στην ευρύτερη περιοχή για τον φόβο των Τούρκων.

Advertisements